Vinst för Stendörren

Fastighetsbolaget Stendörren redovisar ett förvaltningsresultat på 37 miljoner kronor (-0,2) under det tredje kvartalet 2015.