Vilket parti ska jag rösta på?

vad ska jag rösta på?

Vilket parti ska jag rösta på?

Ta reda på precis vilket parti som står för samma saker som du gör!

 

Det är många viktiga frågor som partierna tar upp i sin valrörelse. Bland annat handlar det om skola, vården, pengar, jobb, invandring m.m.

Det finns flera småpartier som inte är med i riksdagen, men som försöker ta sig in. De som kan vara på väg in är Feministiskt initiativ, Piratpartiet och Junilistan. För att ta en plats i riksdagen måste ett parti få minst 4% av rösterna och det är svårt.

För att få väljarnas stöd måste man ligga i och göra en bra valrörelse.

I årets val fanns det risk för att någon av Alliansens småpartier (Kristdemokraterna, Folkpartiet eller Centerpartiet) skulle åkt ut ur riksdagen, men så blev inte fallet. Det var även nära att Feministiskt Initiativ kom in i riksdagen då de fick 3,12% av rösterna till riksdagsvalet.

vad ska jag rösta på? egentligen. Hitta vallokaler

 

När man pratar om informell politik syftar man däremot oftast på bildandet av allianser. En allians bildas med ett syfte om att exempelvis skydda och främja särskilda mål eller idéer som just den gruppen har för avsikt. Dessa saker berör oftast det vardagliga livet exempelvis på ett kontor, i ett hushåll eller i relationer mellan personer och grupper. En slags vardagspolitik där idén om att politik finns överallt är ledorden.

 

Den semiformella politiken syftar på politik i mindre grannföreningar eller studentföreningar. I studentregeringar är det inte frågan om riksdagsval eller ställningstaganden som vilket parti ska jag rösta på?, utan snarare vilket typ av förbund man vill hänge sig till och vilka grupper man vill ska ha sista ordet inom skolpolitiken. Detta är då främst vanligt på universitet och internat.

Med lite bakgrundsfakta om vad politik faktiskt är kanske du nu vet hur viktigt det är att veta vad jag ska rösta på i kommande riksdagsval! Gör din röst hörd och besluta dig för vilket parti jag ska rösta på innan det är för sent! Den 9 september 2018 är det dags för riksdagsval, så fram tills dess har du på dig att fundera…

 

Ordet politik härstammar från det grekiska ordet Politiká och betyder ungefär städernas affärer och syftar på ett beslut som ska att fattas, ett beslut som gäller alla medlemmar i en viss avsedd grupp. Exempelvis som när man i en demokrati ska bestämma sig för vilket parti jag ska rösta på i ett riksdagsval. Närmare bestämt avser den att uppnå och utöva styrelseformer, en organiserad kontroll över en mänsklig gemenskap och då särskilt syftande på en stat. Politiken är dessutom en studie eller övning av fördelning av makt och resurser inom ett visst samhälle exempelvis genom riksdagsval där varje medborgare får välja vilket parti jag ska rösta på i samband med just riksdagsval. Det är vanligtvis en hierarkiskt organiserad befolkning som väljs ut via riksdagsval samt relationerna mellan samhällen som sätts i fokus.

 

Det sägs mycket ofta att politik handlar om makt. Ett politiskt system är en ram som definierar acceptabla politiska metoder inom ett visst samhälle exempelvis genom riksdagsval där frågan “vilket parti ska jag rösta på” är en del av det demokratiska ställningstagandet som varje svensk medborgare gör. Historia av politisk tankeverksamhet kan spåras långt tillbaka – ända till tidig antikvitet. Stora namn som Aristoteles, Plato och Konfucius förknippas många gånger med politiska handlingar. Att vi har rösträtt i Sverige, ett demokratiskt samhälle där riksdagsval och vilket parti jag ska rösta på spelar stor roll, har vi kanske att tacka de stora namnen under Antiken.

 

En rad olika metoder används i politiken för att nå dit man vill. Bland annat genom att främja eller tvinga fram sina egna politiska åsikter bland människor, förhandla genom andra politiska ämnen, utfärda nya lagar och utöva styrka, inklusive föra krig mot eventuella motståndare. Samtliga saker är någonting vi ser i samband med exempelvis riksdagsval, då varje enskilt parti som kämpar om en plats i riksdagen gör vad de kan för att få folkets röst. Vilket parti jag ska rösta på i nästa riksdagsval kan därför färgas av olika valkampanjer som diverse partier genomför. Politiken utövas på ett stort antal sociala nivåer, från klaner och stammar i traditionella samhällen, genom moderna lokala regeringar, företag och institutioner upp till organisationer på internationell nivå samt i folkliga sammanhang såsom riksdagsval.

Det sägs mycket ofta att politik handlar om makt. Ett politiskt system är en ram som definierar acceptabla politiska metoder inom ett visst samhälle exempelvis genom riksdagsval där frågan “vilket parti ska jag rösta på” är en del av det demokratiska ställningstagandet som varje svensk medborgare gör. Historia av politisk tankeverksamhet kan spåras långt tillbaka – ända till tidig antikvitet. Stora namn som Aristoteles, Plato och Konfucius förknippas många gånger med politiska handlingar. Att vi har rösträtt i Sverige, ett demokratiskt samhälle där riksdagsval och vilket parti jag ska rösta på spelar stor roll, har vi kanske att tacka de stora namnen under Antiken

 

läs mer på: vad ska man rösta på?

Vad ska jag rösta på?

 

Eller besök valkopassen!

©2014 3on Reklambyrå & Webbyrå AB 3on-logo-vit

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account