Flighton AB - Vad ska jag rösta på, en valkompass som kan ses som en guide.

valkompassen

Snart är det dags för det kommande riksdagsvalet och de flesta undrar nog vad de ska rösta på nu när en hel del nya viktiga frågor kommer att lyftas fram som kanske inte var på tapeten under förra riksdagsvalet.

Det är väldigt viktigt att faktiskt ta reda på vilket parti som stämmer bäst överens med vad du själv tycker och tänker så att ingen röst går till spillo eller hamnar i fel partis händer. Det finns flertalet sidor och valkompasser skapade för att just du på ett enkelt och smidigt sätt ska kunna fördjupa dig i frågorna och slippa rösta blankt om det skulle vara så. Alla röster är viktiga och det är viktigt att du som svensk medborgare gör din röst hörd!

Vad ska jag rösta på? Vilket parti ska jag rösta på? är frågor som dyker upp i de flestas huvuden. Nedan kommer vi att ta upp exempel på frågor som kommer att belysas med högsta fokus under riksdagsvalet 2018 samt att gå igenom lite vad och varför detta tas upp.

 

Vilket parti ska jag rösta på när riksdagsvalet 2018 kommer dundrande?

Du kanske brukade rösta på ett specifikt parti tidigare men har svårigheter att bestämma dig inför årets riksdagsval då partier kan ha ändrat åsikter samt ställningstaganden. Du kanske har hunnit byta block helt och hållet, från blått till rött eller tvärt om, eller kanske har du bytt parti inom samma block men från ett med andra åsikter och ståndpunkter?

 

Det som främst kommer belysas inför riksdagsvalet 2018 är de som rör flyktingpolitiken, skolpolitiken, Vård/omsorg och miljön. Även säkerhetspolitiken ligger högt i kurs inför det kommande valet, med tanke på det stigande terrorhot som Europa och Sverige har mött. Här berörs även frågor som medlemskap i NATO samt  hur vår inrikessäkerhet bör komma att se ut. Hitta din vallokal här.

 

Vilket parti ska jag rösta på när det kommer till flyktingpolitik?
Socialdemokraterna – Vill ha en ny politik som sätter nyanlända invandrares jobbetablering i centrum på arbetsmarknaden. Man tror på att samla resurser tidigt för att få igång en snabbare jobbetablering.
Moderaterna – Tror på ett öppet Sverige som ska välkomna arbetskraft i form av invandring. Man vill även erbjuda människor på flykt ett tryggt skydd. Vill sänka trösklarna för det första jobbet.
Sverigedemokraterna – Motsätter sig inte invandring men vill hålla den på en nivå att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet, vårt lands välfärd eller trygghet.
Centerpartiet – Står för en generös flyktingpolitik. Man vill öppna dörren för fler flyktingar och varje kommun i Sverige ska få stort ansvar i flyktingmottagandet.
Vänsterpartiet – Vill att alla, oavsett barn, kvinnor eller män, ska ha rättigheter att söka och finna en fristad i Sverige.
Miljöpartiet – Vill öppna fler dörrar till Sverige och dess samhälle.
Liberalerna – Står för en generös och human flyktingpolitik. Tror på att alla som kommer till Sverige för att jobba, studera och bygga en framtid stärker oss som land.
Kristdemokraterna – Tycker invandringen är positiv och tror på att den leder till utveckling och välfärd. Förespråkar också anhöriginvandring för att möjliggöra återförenandet av splittrade familjer.

 

Vilket parti ska man rösta på när det rör skolan?

Socialdemokraterna – Vill ha en jämlik skola helt fritt från både vinstjakt och skattesänkningar.
Moderaterna – Varje elev ska ges möjligheten att uppnå sin fulla potential med rätta medel.
Sverigedemokraterna – Vill lägga fokus främst på högre utbildningar.
Centerpartiet – Vill se skolor med jämn kvalitet oavsett vart i landet de är belägna.

Vänsterpartiet – Skolor med vinstintresse ska bort för att elever ska kunna förlita sig på att skolan närmast hemmet är lika bra som någon annan.
Miljöpartiet – Vill se mer investeringar i skolan för att kunna lyfta elevers olika talanger.
Folkpartiet – Tror på att öka lärares status samt att nationella prov i tidigare årskurser kan få den svenska skolan tillbaka på banan.
Kristdemokraterna – Föräldrar och skolan har ett nära samarbete och arbetar tillsammans för att uppfostra och lära eleverna.
Vad ska man rösta på när det kommer till vård och omrsorg?
Socialdemokraterna – Här vill man satsa allt på vårdpersonalen genom att minska på deras administrativa arbete för att personalen helt ska kunna ägna sig åt att fokusera på patienten. Vill dessutom satsa specifikt på just äldrevården och generellt sett öka resurserna både inom vård och omsorg.  

Moderaterna – Vill satsa på att vårdpersonalens engagemang och kompetens och vill investera i att dessa lyfts. Vill även satsa på en generellt sett högre kvalitet inom vården samt att vården ska bli mer tillgänglig.
Sverigedemokraterna – Vill jobba för att vården i Sverige ska se likadan ut, oavsett vilken plats i landet du väljer att söka vård på.
Centerpartiet – Patienten ska alltid vara prio ett oavsett. Att få ett fungerande sjukvårdssystem är också viktigt men patientfokuserat arbete ska gå före även detta. Centerpartiet vill även se en större tillgänglighet inom vården och öppnar upp för förslag som kväll- och helgöppna mottagningar m.m.

Vänsterpartiet – Vill slopa en vinstdrivande vård och vill istället se att skattemedel fördelas korrekt utefter mänskliga behov istället för till företag som endast vill bedriva verksamhet med utgång i vinst.
Miljöpartiet – Vill kunna garantera patienter att de får rätt vård i tid och dessutom av god kvalitet av välutbildade och professionella yrkesmän. Kräver en bättre organisering inom vården och vill att samhället tar på sig ett ansvar för att främja invånarnas hälsa på sikt.
Liberalerna – Vill fortsätta med det fria vårdvalet och vill även effektivisera vården i stort genom att skapa en större trygghet, ett större förtroende och en bredare tillgänglighet inom vården.
Kristdemokraterna – Vill se ett större helhetstänk inom vården där man tar mer hänsyn till både kroppsliga, andliga, själsliga och sociala behov i mötet mellan vårdpersonal och patient.


Vad ska jag rösta på när det rör skolan?

Socialdemokraterna – Här vill man slopa både vinstjakt och skattesänkningar. Skolan ska vara helt jämlik för alla oavsett vart i landet man. Tror främst på kommunala skolor.
Moderaterna – Vill lyfta varje enskild individ så att den kan ges möjligheten att uppnå full potential i det som eleven i fråga är duktig på eller har talang inom. Med rätta medel blir detta möjligt.

Sverigedemokraterna – Vill satsa stort på universitetsutbildningar och tror att framtiden ligger i högre utbildade svenska medborgare.


Centerpartiet – Prioriterar jämlikhet och god kvalité på skolor i hela landet. Din hemort ska inte behöva påverka din skolgång.

Vänsterpartiet – Vill helt slopa skolor med vinstintresse och tycker precis som många andra partier att den skolan som ligger närmast hemmet ska kännas fullt god nog. Inga kvalitetsskillnader.
Miljöpartiet – Vill investera mer i att lyfta varje enskild individs talanger för att låta dessa blomstra ut till fullo. Ingen elev får “gå till spillo”. Med rätt resurser ska detta bli verklighet.
Liberalerna – Att öka lärarens status är viktigast för FP. Vill dessutom se att nationella prov sätts in i tidigare årskurser för att så tidigt som möjligt kunna hitta brister och korrigera dessa. Detta ska lyfta de svenska skolresultaten som har sjunkit i många år.
Kristdemokraterna – Tror på att föräldrar och lärare tillsammans uppfostrar eleverna och motiverar dem till att genomföra sina studier. Ett nära samarbete mellan hem och skola ska lyfta skolans status.

 Så tillbaka till frågan: vilket parti ska jag rösta på? Förhoppningsvis har det klarnat aningen efter den här sammanfattningen!

Länkar:

Vilket parti ska jag rösta på?

vad ska jag rösta på 2018?

vad ska man rösta på?

riksdagsval 2018

 

©2014 3on Reklambyrå & Webbyrå AB 3on-logo-vit

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account