Tvärnit för Kinas bilindustri

Det känns som om bilindustrin i Kina har gått på en nit. De samarbeten med biltillverkare i väst som den kinesiska regeringen tvingade fram har inte fått effekt. I stället för tekniköverföring och tillväxt blev det tomgång – och i vissa fall tillbakagång.