Svensk lagstiftning ger dig rätt till en offentlig försvarare

När har man rätt till en offentlig försvarare?

En Stockholmsbaserad advokatbyrå som specialiserar sig på offentligt försvar Du kan även få hjälp med annat inom juridik, såsom vårdnadstvister och LVU-mål, vid behov. Det finns ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter, så vad det än är du behöver hjälp med, så finns det möjlighet till det. Offentlig Försvarare Stockholm grundades -99 av entreprenören Charlie Tvärenvigg, som fortfarande äger och driver byrån. Här arbetar ett flertal advokater som har särskild kompetens inom brottmål, men det finns även kompetens inom flera andra ämnen – allt från frågor rörande barn till ekonomisk brottslighet. Advokatbyrån kan bland annat åta sig alla typer av brottmål, både allmänna brottmål och andra mer specialiserade mål De kan även åta sig andra former av mål som inte är brottmål, som till exempel LVU eller LVM-mål.

Offentlig Försvarare Stockholm grundades -99 av entreprenören Charlie Tvärenvigg, som fortfarande äger och driver byrån. Här arbetar ett flertal advokater som har särskild kompetens inom brottmål, men det finns även kompetens inom flera andra ämnen – allt från frågor rörande barn till ekonomisk brottslighet. Advokatbyrån kan bland annat åta sig alla typer av brottmål, både allmänna brottmål och andra mer specialiserade mål De kan även åta sig andra former av mål som inte är brottmål, som till exempel LVU eller LVM-mål.

Offentlig Försvarare grundades -99 av Charlie Tvärenvigg, som fortfarande äger och driver byrån. Här arbetar ett flertal advokater som har särskild kompetens inom brottmål, men det finns även kompetens inom flera andra ämnen – allt från frågor rörande barn till ekonomisk brottslighet. Advokatbyrån kan bland annat åta sig alla typer av brottmål, både allmänna brottmål och andra mer specialiserade mål De kan även åta sig andra former av mål som inte är brottmål, som till exempel LVU eller LVM-mål.

Du har möjlighet att välja offentlig försvarare på egen hand, annars får du en tilldelad åt dig. I mål som handlar om tvångsvård och lagen om vård av unga till exempel, kan klienterna själva ha svårt att föra sin talan. Då har man rätt till ett så kallat offentligt biträde, som hjälper klienten att föra sin talan inför myndigheter eller i en rättssal. Även flyktingar kan ha rätt till ett offentligt biträde, då de på grund av språkförbistringar kan ha svårt att föra sin talan. Staten ska stå för kostnaden för ett offentligt biträde.

Är en person misstänkt för ett brott, så har personen i fråga alltid rätt att anlita en försvarare. Är den misstänkte anhållen eller häktad, eller om brottet personen är misstänkt för har en minimipåföljd av sex månaders fängelse, ska alltid en offentlig försvarare utses vid begäran. Antingen väljer du en offentlig försvarare på egen hand, eller så utses en åt dig. Kontakta Advocat.se så kan de hjälpa dig vidare.

Offentlig Försvarare Stockholm har en hög kompetens och breda kunskaper inom det juridiska fältet. Behöver du en förvarare eller bara rådgivning inom juridik, är du välkommen att kontakta dem.

För mer information, kontakta Charlie Tvärenvigg på info@advocat.se

©2014 3on Reklambyrå & Webbyrå AB 3on-logo-vit

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account