Stockholms Advokatbyrå – med familjen i fokus!

Stockholms Advokatbyrå

Stockholms Advokatbyrå brinner för att få en familj att ta sig igenom svåra tider, som exempelvis en vårdnatstvist, på bästa smärtfria sätt. Vi vet att en familj är grunden till trygghet och vill därför satsa allt på att få alla parter så nöjda som möjligt i slutändan.

Knivskarpa advokater som gör sitt yttersta dagligen för att leda familjer rätt i skarpa lägen. Våra advokater besitter en djup expertis och är inte bara utbildade och har många års erfarenhet av yrkeslivet utan de älskar även det dem gör.

Står du inför en knepig bodelning i Stockholm med din tidigare sambo? Kanske behöver du en skicklig advokat som kan hjälpa dig med allt vad familjerätt innebär? Du kanske till och med står inför en tuff vårdnadstvist? I så fall är du garanterat i behov av en advokat med fokus på just familjerätt, bodelning och vårdnadstvist i Stockholm.

När det är barn inblandade i bilden är det av största vikt att en vårdnadstvist löser sig så smärtfritt som möjlig och du kan enkelt påverka detta genom att välja en advokat med stor förståelse och kännedom när det kommer till familjerätt och barnens bästa. Vi på Stockholms advokatbyrå eftersträvar alltid att tillsätta en advokat som familjen känner sig bekväm med och som kan arbeta för att skona familjen mot ytterligare påfrestningar.

 

Familjerätt i Stockholm

Vad familjerätt innebär är inte alltid helt klart. Det kan kännas som en främmande mark med många frågetecken och visst stämmer det. Familjerätt är ett mycket brett juridiskt område som innefattar allt ifrån rättigheter och skyldigheter till viktiga frågor. Både när det gäller dig som individ i en familj och familjen som helhet. Familjerätten innefattar rättigheter och skyldigheter i exempelvis en vårdnadstvist, i en bodelning, arv, äktenskapsskillnad och testamenten. Den vanligaste anledningen till att man vänder sig till en familjerätt är äktenskapsfrågor och föräldrarfrågor.

 

Vårdnadstvist i Stockholm

En vårdnadstvist är en rättslig process där du som vårdnadshavare kan ansöka om du vill ha ensam vårdnad över barnet eller barnen om du anser att den andre vårdnadshavaren av olika skäl inte är lämpad att ta ta hand om barnet. En vårdnadshavare ska alltid fatta beslut utifrån barnens bästa och ibland händer det att en vårdnadshavare inte kan eller vill fatta dessa beslut med barnens bästa i fokus. Detta är den främsta anledningen till att en vårdnadstvist kan uppstå och det är nu du behöver vända dig till en advokat i Stockholm som har full insikt i vad en vårdnadstvist innebär och som har många års erfarenhet av familjerätt.

 

Stockholms Advokatbyrås utgångspunkt i en vårdnadstvist är alltid att föräldrarna eller andra vårdnadshavare ska få en gemensam vårdnad av barnet eftersom att det nästan alltid är det bästa för barnet. Tillsammans med en advokat ska vårdnadshavarna ta beslut som rör barnets skolgång, fritidsaktiviteter, ledighet och en rad andra juridiska beslut. Det är inte ovanligt att vårdnadshavarna inte kan komma överens kring dessa beslut och då kan rätten behöva gå in för att göra en helhetsbedömning och utifrån den besluta hur barnets vårdnad ska se ut.
I det fallet då rätten beslutar att vårdnaden tilldelas endast en förälder så beslutar rätten om hur den andre förälderns umgänge med barnet skall komma att se ut i framtiden. Trots att en förälder förlorat vårdaden om sitt barn har föräldern alltid en rättighet till att träffa sitt barn så länge barnet inte far illa. I dessa tuffa sammanhang kan det kännas skönt att ha en proffsig advokat att luta sig tillbaka på och bolla tankar med.

 

Bodelning i Stockholm

En bodelning i Stockholm går till som så att ni som har varit gifta eller ni som levt under samboförhållande delar upp er egendom mellan varandra. Detta är inte bara någonting som sker efter ett upplöst förhållande eller äktenskap utan ni kan även göra en bodelning under pågående relation om båda går med på det. Detta kan vara till er fördel eftersom inga känslor kommer ta övertaget i er bodelning. Ett uppbrott är tufft nog som det är så gör er bodelning redan nu för att slippa ytterligare påfrestningar i er relation senare!

Bodelning i Stockholm sker under många olika förhållanden. Både under pågående samborelation eller äktenskap likaså efter, men även när det kommer till uppbrott på grund av dödsfall. En bodelning mellan två parter innebär att det gemensamma boendet och bohanget delas upp efter att man räknat bort eventuella skulder likaså delas giftorättsgodset upp. Om en relation tar slut på grund av dödsfall finns det ingen anledning att ta till bodelning med de förutsättningarna att de barn som finns är gemensamma och att eventuellt testamente inte påvisar någonting annat än det som faller inom ramarna för bodelning.

Vid dödsfall finns det inget behov utav bodelning om det endast finns gemensamma barn och såvida det inte finns ett testamente som påstår annat. Har man ingått äktenskap ärver den kvarlevande hela bostaden med fri förfoganderätt.

 

Offentlig försvarare i Stockholm

Den stora skillnaden mellan en offentlig försvarare och en privat försvarare är att en offentlig försvarare utses av staten i ett brottsmål där målsägande av olika anledningar inte kan eller vill ha en privat försvarare. En offentlig försvarare i Stockholm tilldelas sina uppdrag ifrån någon utav våra svenska domstolar.

Även om du beviljats rätten att företrädas av en offentlig försvarare utav svenska domstolen innebär det inte nödvändigtvis att advokatbyrån i sig jobbar direkt för staten. En offentlig försvarare eller brottmålsadvokat är rent ut sagt en privat försvarare men som fått uppdrag via staten. Därför arbetar en offentlig försvarare precis som en privat advokat – oavsett vad som händer kommer din offentliga försvarare finnas för dig och arbeta för dig och dina rättigheter genom hela brottsmålsprocessen.

Du kan själv utse en offentlig försvarare i Stockholm som du anser är mest lämpad för att jobba med dig. Genom att tala om för polisen som har hand om ärendet vilken privat försvarare du önskar så kommer polisen i sin tur föra detta vidare till domstolen. Därefter gör domstolen en prövning där de beslutar om den advokat eller advokatbyrå du namngett är lämplig att försvara dig i ditt brottsmål. Det ligger alltså på dig som individ att namnge och önska en advokat men avgörande beslut om denne får bli en offentlig försvarare i målet ligger hos domstolen.

En skicklig brottmålsadvokat i Stockholm

Alla individer besitter en rättighet när det kommer till att företrädas av en offentlig försvarare i form av en brottmålsadvokat. Det spelar ingen roll om du behöver en brottmålsadvokat för att du hamnat i konflikt med den svenska lagen, om du begått ett brott eller om du misstänks för ett brott som du inte begått, du har oavsett vad rätt till att komma i kontakt med en brottmålsadvokat i Stockholm.
Oavsett hur din situation ser ut så har du alltid rätt i att kontakta en brottmålsadvokat i Stockholm och rådgöra i om denne vill företräda dig i ditt mål.
En brottmålsadvokat står alltid vid din sida, från början till slut i en rättsprocess och ska på bästa möjliga sätt representera samt presentera dig i rätten samt arbeta för att du ska få en så rättvis slutgiltig dom som möjligt.

Ett brottmål i Stockholm börjar alltid med att en förundersökning görs utav polisen i Stockholm. Om förundersökning visar på att någon med hög sannolikhet är skyldig till brott går ärendet därefter vidare till åtal. Detta innebär att en åklagare lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten och därefter är det åklagarens jobb för att försöka bevisa att ett brott faktiskt har begåtts.
När det gäller personer som blivit utsatta för brott så kan de inblandade personerna komma att kallas till rätten för att bli en part i rättegången. Denna person eller dessa personer kallas i detta sammanhang för målsägande. Målsägande har i vanliga fall rätt till ett ombud som kan företräda dem, ett så kallat målsägandebiträde. I vissa fall, om brottet inte anses lindrigt, har målsägande alltid rätt till en försvarsadvokat i Stockholm.

 

©2014 3on Reklambyrå & Webbyrå AB 3on-logo-vit

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account