Stockholm Takskottning ser till att ni går säkra i vinter!

Stockholm Takskottning

 

Snöras och istappar kan inte bara skada förbipasserande människor och djur utan de kan dessutom skada egendom som fordon! För att inte tala om fasaden på huset som kan ta stor skada!

När vinter kommer så är det extremt viktigt att du som fastighetsägare ser till att du får just ditt tak i Stockholm skottat, och inte av vem som helst! Det är inte alla som kan skotta tak, eller ens har tillåtelse att skotta tak i Stockholm! Det är nämligen så att man ska vara certifierad via “skotta säkert” för att man ska veta precis hur man på bästa sätt skottar tak och hur man på absolut säkrast sätt utför jobbet!

Stockholm takskottning har vart aktiva i flera år och har hjälp hundratals Stockholmsbor till en säker omgivning runt byggnader och hustak! Med korrekt skyddsutrustning och verktyg så ser dem till att ditt tak är skottat på nolltid! Tvivla inte på att kontakta dem på en gång för att komma överens om hur ert arbete tillsammans ska komma att se ut.

Det viktigaste som du som fastighetsägare har att tänka på är att du MÅSTE se till att ditt tak är besiktigat! Är ditt tak inte besiktigat så är det så att alla takskottare i Stockholm kommer tacka nej till att skotta ditt tak och vända på klacken och gå därifrån, utan att tänka efter! Men om du ser till att ha ett besiktigat tak som inte riskerar att läcka eller rasa så kommer Stockholm Taskskottning gladeligen ut till ditt tak för att skotta det så fort snön har fallit!

Ni kommer överens om hur ofta taket ska skottas och hur ni vill att skottningen skall komma att se ut under vintern, ska det skottar på morgon eller kväll?

Takskottning i Stockholm är ingenting avancerat så länge man gör allting korrekt! Det vanliga är att man har skottare på taket och vakter nere på marken som inte bara har spärrat av området runt byggnaden utan också ser till att folk inte tar sig innanför avspärrningen!

 

Att tänka på vid anlitning av Stockholm Takskottning:

1: Se till att allt arbete utförs enligt de säkerhetsföreskrifter som finns i Stockholm. Vanligtvis innebär detta att två personer ansvarar för själva takskottningen medan en person ansvarar för att vakta på marken

2: Kontrollera alltid att fallskyddsutrustning finns

3: Fastigheter som ska takskottas måste vara utrustade med takskydd och denna ska vara besiktad innan takskottning påbörjas

4: Inga vassa föremål får förekomma, så som vassa spadar och dylikt. Alla verktyg ska dessutom vara förankrade i arbetskläderna

5: All inblandad personal ska kunna hålla god kommunikation för ändamålet via lämpad kommunikationsutrustning. Den som vaktar på gatan ska ha synliga kläder och visselpipa

6: All snö och dylikt som undanröjts ska röjas undan så att alla kommunikationsytor blir fria direkt efter avslutat arbete

 

Tips & råd

Som fastighetsägare kan ämnet takskottning leda till en hel del funderingar och frågor. I och med att det är ett säkerhetsarbete ur två aspekter så finns det mycket att tänka på både för dig som anlitar och för oss som utför jobbet. Här nedan har vi listat några matnyttiga tips på vad du som funderar på att anlita en takskottare i Stockholm ska tänka på.

– Ta självklart bara hjälp utav seriösa aktörer

– Fråga alltid om den anlitade aktörens försäkringar. De ska täcka alla skador som kan tillkomma som följd av utfört arbete

– Arbeta i så stor mån som möjligt endast med certifierade takskottare

 

– Som fastighetsägare bör du på en regelbunden basis se till att fastighetens tak blir besiktat regelbundet

 

Jobba extra som takskottare!:

Just nu söker Stockholm Takskottning nya medarbetare för takskottning i Stockholm vintern 2016/2017, ta chansen att få göra ett kul fysiskt arbete och tjäna bra med pengar!

 

Arbetsuppgifterna omfattar följande områden:

1: Ansvara för att ingen kommer till skada under takskottningen genom att spärra av berört område på marken samt att hålla vakt under själva skottningen så ingen person kommer till skada.

2: Ansvara för sin egen säkerhet och se till att takskottningen genomförs på ett effektivt vis.

3: Att skotta tak och ta bort istappar på ett ansvarsfullt vis genom att ta hänsyn till fasaden, bilar på marken samt att utstickande föremål så som balkonger inte blir skadade under takskottningen.

Vi arbetar på branta tak på mellan 10-15 meters höjd så jobbet är inget för den höjdrädde! En vanlig arbetsdag börjar vanligtvis kl 07 och du kan oftast gå hem kring 16-17 tiden. Vi erbjuder fast timlön inklusive semesterersättning, försäkring, arbetskläder, lina, sele och allt annat som krävs för att kunna fullfölja arbetet på ett tryggt och bekvämt vis för dig som anställd.

 

©2014 3on Reklambyrå & Webbyrå AB 3on-logo-vit

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account