Solcellsmontörerna – Ser till att Stockholm är på väg mot en grönare vardag!

Stockholm Solceller

Det blir idag mycket mycket vanligare att folk installerar solceller på sin tomt eller sitt tak! Folk försörjer numera sig själva nu mera med egen el! Solenergi! Fastighetsägare tar steget mot en billigare och friskare vardag! Solcellsinstallationer görs runt om i hela landet och kan ses på fler och fler tak numera när man åker förbi exempelvis ett villaområde!

Solceller är ett mycket smidigt och miljövänligt vis att förse sig själv med ström! Det existerar flera olika typer av solcellsinstallationer i Stockholm som du kan välja bland i Stockholm och du får dem installerade på din tomt eller tak med ett kick! Du behöver alltså inte ödsla en enda tanke på solcellsmontering eller solcellsinstallationer efter att du har lyft luten och kontaktat din solcellsinstallatör i Stockholm! Solcellsmontörerna tar han om jobbet i ett naffs och ser till att ni sparar pengar och hjälper till att bidra till en bättre miljö redan sekunden efter att solcellsinstallationen är monterad och installerad.

Skulle du få chansen att kunna spara in massor med pengar varje år på din elräkning, på samma gång som att du skulle bidra till en hälsosam planet, bidra till en grönare vardag och till en renare omgivning, så tror jag att var enda kotte skulle tacka ja och ta den chansen!

Solcellsinstallationer använder sig utav solenergi som är omvandlingen av solljus till elektricitet, antingen direkt med solceller (PV), eller indirekt genom att använda koncentrerad solenergi. Koncentrerade solenergisystem (Unified Solar) använder linser eller speglar och spårningssystem för att fokusera en stor del av solljus i en liten stråle. Solceller omvandlar ljus till en elektrisk ström med användning av den fotogalvaniska effekt.

Solceller användes från början bara till små och halvstora applikationer, från miniräknaren som drivs av endast en enda solcell till avlägsna hem som drivs av en off-grid solcellsinstallation som sitter installerad på taket. Kostnaderna för solenergi har minskat ganska rejält och detta har i sin tur bidragit med att antalet nätanslutna solcellsinstallationer vuxit något abnormt och solcellsinstallationer med hundratals megawatt byggs och installeras. Solceller har kvickt blivit en kostnadseffektiv teknik med nästan obefintliga koldioxidutsläpp för att utnyttja förnybar energi från solen.

Kommersiella koncentrerade solkraftverk utvecklades först på 1980-talet. Den 392 MW Ivanpah installationen är den största koncentrera solkraftverk i världen och den hittar ni i Mojaveöknen i Kalifornien.

 

Solenergi från början och hur den ser ut idag:

Den tidiga utvecklingen av solenergi sattes i rullning på 1860-talet men utvecklingen av solenergi stagnerade först i början av 20-talet med tanke på den ökande tillgängligheten, ekonomin och nyttan av kol och olja. År 1974 var det till och med så att endast sex privatbostäder i hela Nordamerika var totalt uppvärmd eller kyld av endast funktionella solcellsinstallationer. Oljeembargo 1973 och oljekrisen 1979 orsakade en omorganisation av energipolitiken runt om i världen och förde förnyad uppmärksamhet åt att utveckla solenergi. Distributionsstrategier fokuserat på incitamentsprogram som Federal Photovoltaic Utilization Program i USA och Sunshine Program i Japan. Andra insatser ingår bildandet av forskningsanläggningar i USA (SERI, nu NREL), Japan (NEDO) och Tyskland (Fraunhofer-ISE). Mellan 1970 och 1983 växte solcellsinstallationerna snabbt, men sjunkande oljepriser i början av 1980-talet äventyrade tillväxten av solceller 1984-1996. 1990-talet till början av 2010-talet: I mitten av 1990-talet, började utveckling av både bostäder och kommersiella solcellsinstallationer samt solenergi i större omfattning  öka igen på grund av komplikationer med oljan och naturgasen, oron av den globala uppvärmningen var påtaglig och den förbättrade ekonomiska ställningen PV i förhållande till andra energitekniker. I början av 2000-talet, införandet av inmatningstariffer-en politisk mekanism som ger förnybara prioritet på nätet och definierar ett fast pris för den producerade elen till en hög grad av investeringssäkerhet och ett stigande antal PV distributioner i Europa.

 

Dagens status:

Ytterligare information: Solcellsinstallationernas tillväxt

Under många, många år var den globala tillväxten av solcsmonteringar som drivs av europeiska utbyggnad, men har sedan flyttats till Asien, särskilt Kina och Japan, och ett växande antal länder och regioner över hela världen, bland annat, men inte begränsat till, Australien, Kanada, Chile, Indien, Israel, Mexiko, Sydafrika, Sydkorea, Thailand och USA.

 

Globala tillväxten av solcellsinstallationer har i genomsnitt 40% per år sedan 2000 och den totala installerade kapaciteten nått 139 GW i slutet av 2013 med Tyskland har de kumulativa anläggningarna (35,7 GW) och Italien har den högsta andelen el från solceller (7,0% ).

 

Koncentrerad solenergi (CSP) började också att växa snabbt, vilket ökade kapaciteten nästan tiofaldigt år 2004-2013, om än från en lägre nivå och omfattar färre länder än solceller. 51 I slutet av 2013, nådde världsomspännande kumulativa CSP -Kapacitet  3.425 MW.

 

Bli en del av framtiden – En grönare framtid:

Bor du i Stockholm och känner att du är redo att ta steget mot en grönare planet och en tjockare plånbok så är beslutet enkelt! Kontakta Solcellsmontörerna för att snabbt och enkelt få ditt solcellssystem installerat på din tomt eller ditt tak! Det finns ingen anledning att vänta, bli en del av framtiden redan idag!

Läs mer om Solceller Stockholm

©2014 3on Reklambyrå & Webbyrå AB 3on-logo-vit

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account