Snålare hundraårsgåva i Japan

Den japan som når den aktningsvärda åldern av 100 år får en silverskål att dricka sake (risbrännvin) ur, värd motsvarande 550 kronor, i gåva av staten.