Snabblån – S & A Sverige, den ansvarsfulla långivaren

snabblån

S & A Sverige är ett konsumentkreditinstitut och arbetar med konsumentkrediter, vilket i folkmun ofta brukar kallas för Snabblån / SMS-lån.

Vi upplever att när ordet Snabblån eller Snabblånebolag kommer upp på tal så medföljer det ofta en negativ känsla i det offentliga rummet, och det är av anledningen att det självklart finns de inom vår bransch som inte är seriösa konsumentkreditinstitut. Dessa företag förstör för hela Snabblånebranschen vilket vi anser är väldigt tråkigt. Saken är den att vi som bolag skiljer oss från de allra flesta på marknaden. Vi lägger stor vikt i att inte försätta någon låntagare i en situation där denne hamnar i en ond cirkel och inte kan betala tillbaka sin skuld. Vi har stränga krav, till och med strängare krav än vissa banker när det kommer till vilka vi beviljar lån till. Våra grundkrav är:

  1. Man måste ha fyllt 20 år.
  2. Man måste minst ha 150 000 kr i taxerad inkomst.
  3. Inte ha några pågående ärenden hos Kronofogdemyndigheten eller betalningsanmärkningar.
  4. Vara folkbokförd i Sverige.
  5. Ha en stabil inkomst. CSN, A-kassa, bidrag eller annat liknande godtar vi ej som inkomst.
  6. Vi gör alltid individuella kreditbedömningar där vi både ser på hushållets och den enskilde låntagarens betalningsförmåga. Vi hämtar då information från den sökande, extern information från olika källor med eventuell intern information och tidigare låne- och betalhistorik för att göra en så korrekt bedömning som möjligt av låntagarens återbetalningsförmåga.

Måttfullhet är nyckelordet när det kommer till marknadsföring, och när det kommer till Responsible lending så är vi hellre för hårda än för snälla då vi som sagt aldrig vill försätta någon i en situation som denne inte klarar av.

S & A Sverige har tillstånd från Finansinspektionen för att få bedriva verksamhet som konsumentkreditinstitut. Vi var till och med en av de tre första med att få det.

Konsumentverket har granskat oss utan anmärkning, och när media har granskat vår bransch, oss själva och våra konkurrenter och vi stuckit ut med att vara en utav få som handlat helt korrekt enligt de lagar och regler som finns för konsumentkrediter/snabblån.

Med detta sagt är vi en utav de mest seriösa Snabblånebolagen på marknaden och vårt mål är att vara och förbli det så länge vi finns, oavsett vad som än händer. Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga och kunna lita på att de beslut vi fattar görs med omsorg för kundens bästa och är etiskt korrekta.

Snabblån/sms-lån, eller konsumentkrediterna vi erbjuder sträcker sig från SEK 1000:- upp till SEK 40 000:-, och då kan man välja mellan olika återbetalningstider beroende på ens valda ansökningsbelopp. Längsta återbetalningstiden är i dagsläget 360 dagar, dvs. 12 st delbetalningar, och kortaste återbetalningstiden är 61 dagar, dvs. 2 st delbetalningar.

Läs mer om Sms-lån.

©2014 3on Reklambyrå & Webbyrå AB 3on-logo-vit

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account