Nytt namn på arkitektfirma

Nytt namn på arkitektfirma

Smideman Arkitekter AB har tidigare arbetat under namnet Småstaden, men bytte nyligen namn för att belysa deras nya fokus. Det nya namnet reflekterar utvecklingen av företaget, då arkitektfirman inte längre enbart arbetar med småstäder. Numera arbetar de brett och med städer och miljöer i olika storlekar och format. Hållbara städer i flera olika betydelser är något de arbetar mycket med. Något som är viktigt för Arkitekter i Stockholm är att arbeta utifrån begreppet hållbara städer. Begreppet hållbar stad kan innefatta både ekologisk hållbarhet, fysisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet – helst ska alla aspekter kunna samsas inom ett och samma arbete. Smideman Arkitekter arbetar med koncepten småstaden och trädgårdsstaden utifrån begreppet hållbar stad. Med småstad menar de att bygga utifrån människors behov, med mindre kvarter och en varierad bebyggelse. I ett mindre kvarter har man större förutsättningar att lära känna varandra, vilket skapar större trygghet i området. Även det sedvanliga sättet att dela upp en stad i till exempel bostadsområden, centrumområden, industriområden osv. vill företaget frångå, till förmån för en mer blandad bebyggelse och en mer varierad verksamhet. Detta ska vara för att öka människors trivsel i sitt område, och få större närhet till det de behöver. Det är inte svårt att hitta en duktig arkitekt i Stockholm, med att hitta en med ett helhetstänk är en större bedrift.

Trädgårdsstaden innebär mer grönska i en kreativ arkitektur samt stadsbebyggelse, och att ha växter, träd och odlingar som en naturlig del i stadslivet. Odlingslotter, trädgårdar i olika storlekar och gröna centrumområden är viktiga inslag i en välmående stad. Grönska hjälper även till att rensa luften, ge upphov till kontakt mellan människor och ger högre trivselvärden för invånarna. Erfarna arkitekter tänker på helheten vid sina åtaganden. En annan viktig aspekt är trafiken i staden. Bebyggelse och trafiksystem bör planeras samtidigt för bästa möjliga resultat. Kollektivtrafiken är något som de gärna uppmuntrar.

Huvudkontoret ligger på Söder Mälarstrand 21 i Stockholm. Smideman Arkitekter erbjuder ett flertal olika tjänster, allt från översiktliga arbeten till detaljplaneringar. Primär fokus ligger i Stockholm och de arbetar med både hus och mark, nybyggnationer men även ombyggnationer och renoveringar. Smideman Arkitekter tar gärna på sig ett övergripande ansvar, i form av projektledaransvar och liknande. De arbetar alltid utifrån kundens behov och i kontinuerlig dialog med sina kunder.

Smideman Arkitekter är en arkitektfirma som arbetar med att skapa miljöer som är innehållsrika med stor variation. Mötet mellan människor är det centrala.

För mer information, kontakta Bengt Smideman på bengt@smideman.se