Laglig rätt till advokat från första förhöret

advokat

Det finns direktiv från EU som innebär att alla som är misstänkta för brott har rätt till en advokat från första förhöret och genom hela processen. Det är något som måste följas av alla medlemmar av EU, inklusive Sverige. Ta kontakt med en bra advokat redan innan du ska genomgå ditt första förhör, det har du laglig rätt att göra. Det här är något som advokater, poliser och de som arbetar inom rättssystemet ska ha kunskap om, då det är en allmän rättighet för alla medborgare.

Enligt ett relativt nytt direktiv från EU, har alla EU-medborgare rätt till en advokat från det första förhöret. Detta har varit standard i Sverige länge, men ska numera följas av alla EU-länder. Enligt detta direktiv har alla personer misstänkta för brott rätt till en advokat från det första polisförhöret och under hela den rättsliga processen, samt har rätt att träffa in advokat regelbundet för att kunna få sin lagliga rätt till ett försvar. Alla som är misstänkta för ett brott har även rätt att kontakta och kommunicera med sin familj. Alla har rätt till en rättvis rättegång hos en opartisk domstol, med en tredje part – oftast en advokat – närvarande.

I Sverige liksom i många andra länder, är det det misstänkte/anklagade som har beslutanderätt om han/hon vill gå vidare i processen, hur det ska se ut och vilka aspekter som ska tas upp under försvaret. En advokat kan alltid ge råd och ge tips utifrån ett juridiskt perspektiv, men i slutändan är det klienten själv som bestämmer. Alla har dock rätt till ett bra försvar och en kunnig försvarsadvokat för att bibehålla rättssäkerheten. Ett bra samarbete med din advokat är av yttersta vikt för detta.

Wilhelm Thornefors är en advokat i Stockholm som arbetar utifrån detta perspektiv, att alla individer har rätt till juridisk hjälp och representation. En advokat ska vara neutral och ska kunna hjälpa och stötta sin klient genom en process. Advokatbyrån kan hjälpa dig genom hela den juridiska processen, från början till slut. Advokatbyrån Wilhelm Thornefors arbetar med bland annat arvsrätt, och har sin bas och huvudkontor i Stockholm, men arbetar över hela Mälardalen. Arvsrätt är ett skydd för de efterlevande när någon avlider, och reglerar vem som har rätt till ett arv och hur arvet ska fördelas mellan familjemedlemmar. Ofta, men inte alltid, finns det ett testamente som visar vem den avlidne vill ska få ärva honom eller henne, och ska alltid respekteras. Vissa familjemedlemmar, efterlevande make/maka samt barn, har dock alltid rätt till sin del av arvet, oavsett vad ett testamente säger. Vid en bouppteckning ska det alltid finnas en advokat närvarande, och då kan det vara bra att ta kontakt med någon som har kunskap och erfarenhet inom arvsrätt. Wilhelm Thornefors har erfarenhet av arvsrätt, och kan hjälpa dig inom området om du har behov av det. Advokatbyrån Wilhelm Thonefors kan hjälpa dig om du vill upprätta ett testamente, vid en arvstvist eller vid en bouppteckning.

 

Advokatbyrån Wilhelm Thornefors arbetar även som advokat i bland annat Nyköping. Filialen heter Advokat Nyköping, behöver du hjälp eller har frågor kring arvsrätt, familjerätt eller andra juridiska områden, så kan du kontakta advokatbyrån Wilhelm Thornefors. Du kan få hjälp inom alla aspekter av juridiken av en utbildad advokat. Behöver du hjälp med att upprätta ett testamente, göra en bouppteckning eller något annat inom arvsrätt eller vid arvsfrågor i Nyköping, kontakta gärna advokatbyrån Wilhelm Thornefors. Advokatbyrån arbetar inom arvsrätt men även med andra juridiska frågor; kontakta dem gärna för mer information.

http://advokatnyköping.se
http://arvsrättstockholm.se

För mer information, kontakta advokat Wilhelm Thornefors på 08-611 80 09 eller på advokatfirman@wilhelmthornefors.se

©2014 3on Reklambyrå & Webbyrå AB 3on-logo-vit

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account