Installera Bergvärme och Värmepumpar i Stockholm!

värmepumpar stockholm

Installera Värmepump i Stockholm!

Energi från luften, marken eller grundvattnet

Värmepumpar använder energi från tunnelbana, grundvatten eller luft för varmvatten och centralvärme.

 

fördelar

Överensstämmer med 2016 EnEV krav

Upp till 50 procent minskning av uppvärmningsräkningar

Ekonomisk även vid utomhustemperaturer på -20 ° C

Inga koldioxidutsläpp (“nollutsläppsuppvärmning” vid användning av grön el)

 

Hur en värmepump fungerar

Värmepumpen är ett termodynamiskt uppvärmningssystem. Det kan användas för att omvandla miljöenergi till värme för ditt hem. bergVärmen, som dras från vatten, mark, utomhusluft eller avluft, passerar först genom en förångare från vilken den matas via kondensor till värmesystemet.

Cirka fem delar miljöenergi och en del elektrisk energi tillhandahålls som värmeenergi. Elektrisk energi krävs för att “pumpa” miljöenergin, som ligger i en låg nivå av -20 ° C till +35 ° C (luft), till en temperatur som är lämplig för uppvärmning (varmvattenberedning).

 

Energimärkning för värmning av värmepumpar i Stockholm

På toppen av ErP-etiketten visas tillverkarens namn (I) och modellbeteckningen (II) för produkten. Klassificeringssystemet för värmning av bergvärmepumpar kategoriserar dem i nio effektivitetsklasser. A ++ är den högsta energieffektivitetsklassen. G betecknar apparater med extremt dåliga värden.

 

STIEBEL ELTRON produkter är nästan uteslutande i toppgruppen. Alla STIEBEL ELTRON bergvärmepumpar är redan i kategorin toppklass, dvs klasserna A till A ++.

 

Våra aktiviteter

Var närvarande och vara representerad i Bryssel

 

Föreningen förespråkar aktivt i Bryssel för bekräftelse av bergvärmepumpar som en nyckelteknologi för att uppnå EU: s energibesparingar och klimatskyddsmål samt att öka användningen av RES.

Vi följer löpande och kontinuerlig utveckling av politiska åtgärder.

I samarbete med alla medlemmar utvecklar och presenterar vi värmepumpsindustrins positioner. Detta görs huvudsakligen i tekniska kommittéer som är öppna för medlemmar att delta i.

Vi upprätthåller kontakt med beslutsfattare och informerar dem om fördelarna med värmepumpsteknik samt om kritiska problem som kräver politiska initiativ.

Vi agerar som en kontakt och upprätta kontakter och möten med ledamöter och tjänstemän från kommissionen och rådet.

Bli en del av våra händelser

 

EHPA-medlemmarna träffas vid årsstämman, en händelse som följs av en informell händelse för att underlätta informella diskussioner med branschexperter.

EHPA organiserar en årlig konferens och flera värmepumprelaterade händelser.

EHPA samordnar och stöder det europeiska värmepumpstoppmötet i Nürnberg.

EHPA är närvarande vid stora mässor i Europa för att träffa sina medlemmar.

Kvalitet i värmepumpsystem

 

Föreningen samordnar EHPA-kvalitetsmärkningsprogrammet (tillgängligt i 11 länder).

EHPA driver EUCERT-systemet för värmepumpinstallatörsutbildning och certifiering (nu i 14 länder).

 

EHPA uppdaterar regelbundet sin webbplats med den senaste informationen och nyheterna som påverkar värmepumpmarknaden. Det mesta av detta är fritt tillgängligt för allmänheten.

EHPA sammanställer en årlig marknadsrapport. Den täcker 21 europeiska marknader och ger djup statistik och information om landmarknaden.

EHPA sammanställer kvartalsvisa nyhetsbrev om specifika ämnen och driver en newsfeed på sin webbplats.

EHPA tillhandahåller all association information, presentationer, faktablad och tekniska dokument på en intern del av webbplatsen.

 

Läs mer om att Installera Bergvärme!

©2014 3on Reklambyrå & Webbyrå AB 3on-logo-vit

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account