Möllers Juridik – Har du obesvarade skattefrågor du söker svar på?

skatterätt

 

Besitter du en massa frågor om hur skatterätten fungerar och hur man begår skattebrott? Då är du i behov utav skatterådegivning! Möllers Juridik erbjuder skatterådgivning kring skattefrågor. Nedan tar vi upp några av de skatterättsliga områdena som Möller Juridik erbjuder skatterådgivning inom.

Möller Juridik besitter lång erfarenhet inom skatterätt. Kontakta oss för kostnadsfri skatterådgivning.

Skatterådgivning vid tillfällen då Skatteverket avser att påföra en sanktionsavgift. Möllers Juridik erbjuder skatterådgivning vid tillfällen då Skatteverket anser att den skattskyldige har lämnat oriktig uppgift och skattetillägg kan vara en aktuell sanktionsavgift. Skatterådgivning kan erbjudas vid tillfällen då Skatteverket har utfört ett kontrollbesök för att kontrollera ett företags personalliggare eller kassaregister. Det krävs inte stora åtgärder från Skatteverket när de avser att påföra en kontrollavgift. Skatterådgivning kan också erbjudas vid eventuella påföranden av förseningsavgifter.

Skatterådgivning vid en eventuell betalningssäkring. En eventuell betalningssäkring kan ha en stor inverkan på företag i en pågående skatteprocess. Möllers Juridik erbjuder därför skatterådgivning för att Ni som klient i möjligaste mån ska undvika en eventuell betalninssäkring.

Skatterådgivning vid eventuell utredning av Skatteverket då en bostadsrättsförening ska bedömas vara en äkta eller oäkta bostadsrättsförening. Det är stor skillnad både för bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren. Möllers Juridik kan därför erbjuda skatterådgivning när det gäller bedömningen avseende bostadsrättsföreningen och hur Ni som förening kan undvika att beskattas som en oäkta bostadsrättsförening.

Vid eventuella frågor och funderingar är Ni välkomna att kontakta Möllers Juridik för skatterådgivning.

Det kostar inget för Er att ställa era skattefrågor. Det är först efter att jag gått igenom era skattefrågor som jag kan erbjuda Er ett kostnadsförslag och efter att Ni har betalt priset enligt kostnadsförslaget erhåller Ni ett utförligt svar på era skattefrågor.

Min huvudsakliga uppgift är att se till Er som klienter och att försöka hjälpa Er avseende skattefrågor som kan påverka Er beskattning och i största möjliga mån göra detta på ett så skattemässigt korrekt sätt som är möjligt. Detta betyder dock inte att jag undviker från att påvisa när Skatteverket har handlagt en skattefråga på ett felaktigt sätt om det kan gynna mina klienter.

Möllers Juridik arbetar för att bli den ledande skattejuridiska byrån inom Sverige och för att samtliga skattskyldiga ska behandlas på ett korrekt och likvärdigt sätt. Kontakta mig jag besvarar dina skattefrågor.

Jag hanterar ärenden som rör skattebrott

Möllers Juridik erbjuder rådgivning vid tillfällen då det kan vara aktuellt att en person utreds för skattebrott vilket inte är ovanligt i skattemål, men rådgivning erbjuds även i de fall då en person blivit åtalad och dömd för skattebrott men samtidigt fått ett skattetillägg för samma händelse.

Skatteverket har under ett antal år arbetat för att undanröja den dubbelbestraffning som var ofta förekommande tidigare, dock finns det ett stort antal personer som inte har fått rättelse. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade en dom 2013 där det slogs fast att en person som åtalats för skattebrott inte kan påföras skattetillägg för samma händelse. Detsamma gäller det motsatta förhållandet, dvs att en person som blivit påförd skattetillägg ska inte kunna åtalas för skattebrott.

Har Ni blivit åtalad för skattebrott och samtidigt blivit påförd skattetillägg för samma händelse kan det finnas möjligheter att påfört skattetillägg ska undanröjas. Det finns ett antal möjligheter som kan användas för att Ni ska bli korrekt behandlad enligt domen som omnämts ovan och med hänvisning till Europakonventionen.

Kontakta gärna Möllers Juridik för ytterligare information och rådgivning vid tillfällen då Ni eventuellt står inför en anklagelse om skattebrott eller i de fall då Ni blivit dubbelbestraffade.

 

©2014 3on Reklambyrå & Webbyrå AB 3on-logo-vit

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account