Funderar du på att bli fastighetsmäklare i Stockholm?

fastighetsmäklare stockholm

För att bli fastighetsmäklare i Stockholm så krävs det att du har läst högskolekurser inom fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering. Utöver detta ska du dessutom ha praktiserat på en mäklarfira eller hos en fastighetsmäklare som är registrerad i minst 10 veckor.

Branschen idag

Fastighetsmäklare i Stockholm förmedlar inte bara kontakter för köp/sälj av fastigheter utan hanterar även avtal och affärer rörande fast egendom, vilket betyder villor och andra småhus, bostadsrätter, andelslägenheter, hyreshus, jord- och skogsfastigheter och andra kommersiella fastigheter. En fastighetsmäklare i Stockholm och självklart alla fastighetsmäklare i Sveriges arbetsuppgifter är bland annat att introducera och skapa kontakter mellan köpare och säljare och att hjälpa vardera till ett avtal som alla är nöjda och glada med och som har en skälig avvägning mellan partsintressena.

Fastighetsmäklaren måste hela tiden ha en opartisk ståndpunkt i sin relation mellan köpare och säljare, med detta innebär att vardera parter ska kunna känna att de kan lita på fastighetsmäklaren till hundra procent och få den rådgivning och information  som man oavsett som köpare eller säljare faktiskt behöver. I ett avseende har fastighetsmäklaren en närmare anknytning till sin uppdragsgivare och gäller själva prisfrågan och närbesläktade överlåtelsevillkor.

Var utbildar du dig till mäklare i Stockholm?

Fastighetsmäklarinspektionen som det så fint heter har beslutat att för att kunna bli registrerad som giltig fastighetsmäklare i Stockholm skall högskoleutbildning på 120 hp krävas. Fastighetsmäklarprogrammet finns på ett antal utbildningsinstanser i Sverige och de flesta är baserade i Stockholmsområdet.

För att bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering måste du ha dels teoretisk utbildning från universitet eller högskola, dels praktik. Den teoretiska utbildningen ska vara inom kunskapsområdena fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering.

Du måste även ha en giltig utbildning från universitet eller högskola med offentlig huvudman eller hos utbildningsanordnare som besitter tillstånd att utfärda examina i de ämnen som ingår i en fastighetsmäklarutbildning i Stockholm. Gåt du för alternativ B och beslutar dig för att läsa hos annan utbildningsanordnare, exempelvis folkuniversitet eller s.k. fria universitet eller dylikt, måste du få de kurser som ingår i en giltig utbildning tillgodoräknade vid ett universitet eller en högskola med offentlig huvudman innan du väljer att genomföra en ansökan om registrering.

Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng (hp) fördelade på följande kunskapsområden:

  • fastighetsvärdering
  • byggnadsteknik
  • fastighetsrätt
  • skatterätt
  • ekonomi
  • civilrätt

Resterande 22,5 hp måste vara gödkänd fördjupning inom något av de nämnda ämnena eller inom huvudämnet nationalekonomi.

Om jag vill studera utomlands?

Självklart kan du det, vissa delar i fastighetsmäklarutbildningen kan du tillgodoräkna dig. Det är Fastighetsmäklarinspektionen som godkänner eventuell utbildning, utöver den som görs på diverse högskolor eller universitet som nämnt ovan.

Är min svenska utbildning giltig utomlands?

I vissa länder är mäklaryrket till viss mån reglerat, Vilket betyder att det fordras tillstånd och registreringar och i vissa länder främst i EU kan kräva praktik eller kunskapsprov för yrkesutövning i det vederbörande landet.

Hur mycket tjänar en fastighetsmäklare i Stockholm?

Mäklarbranschen löneläge diffar starkt då inkomsten oftast baseras på provision. Det som avgör är därför såväl läget på fastighetsmarknaden som den egna prestationen och fallenheten för yrket. Inkomsten varierar självklar även rejält över landet beroende på förutsättningar man har rent geografiskt om man befinner sig på en marknad där prisläget på bostäder är högt och där efterfrågan är stor, till skillnad från orter där utflyttning sker.

Fastighetsmäklarassistent

Fastighetsmäklarassistenten arbetar som den registrerade mäklarens högra hand med bl a faktainsamling, upprättande av informationsblad m.m. Fastighetsmäklaren är den som är ytterst ansvarig för förmedlingsuppdraget men kan alltså, inom lagens ramar, delegera arbetsuppgifter av skiftande art till mäklarassistenten under förutsättning att kontroll av dessa sker i enskilda moment. En Kvalificerad utbildningen som Fastighetsmäklarassistent erbjuds av Mäklarsamfundet som utövas genom självstudier med handledning över internet under en period som sträcker sig över sex veckor för varje kurs. Alla delar i utbildningen avslutas med en träff i Stockholm. En hel utbildning till Fastighetsmäklarassistent tar sju månader.

©2014 3on Reklambyrå & Webbyrå AB 3on-logo-vit

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account