Delad vårdnad – Med barnets bästa i fokus

delad vårdnad

Att gå igenom en seperation är ingenting man har i åtanke när man ingår äktenskap. Det är ett tungt och känslomässigt laddat beslut och är det dessutom barn inblandade kan det kännas extra svårt. Enligt barnkonventionen och föräldrarbalken är den grundläggande principen att barnens bästa ska vara det främsta fokuset. Genom att alltid eftersträva delad vårdnad i Stockholm, förutsatt att det är det bästa för barnen, jobbar Mina Advokater med att barnen ska få det så bra som möjligt i en skilsmässa mellan två föräldrar.


Definitionen av vad som är ett barns bästa är inte per definition fastställt och olika personer uppfattar detta på olika vis. När ett beslut om delad vårdnad ska tas utgår man ifrån att barnens bästa är en trygg uppväxt där de får den omsorg och närhet de behöver samt att uppfostran av barnen sker på bästa vis. En förälder som uttrycker stort behov av att ha sina barn hos sig, men som inte förstår sig på eller av olika skäl inte kan bidra med en trygg tillvaro för barnen i fråga, får därför inga fördelar i en rättsprocess. Delad vårdnad i Stockholm tilldelas de föräldrar som kan åtsidosätta sina egna behov för barnens skull.

 

Delad vårdnad/Gemensam vårdnad inte alltid en självklarhet

Att två föräldrar väljer att gå skilda vägar och därför inte längre ska vara bokförda på samma adress brukar i regel inte vara till något större problem när det kommer till delad vårdad i Stockholm. Vanligtvis kommer föräldrarna överens och tycker att barnen rimligen ska vistas lika mycket, eller mindre beroende på överenskommelse, hos båda parterna. Detta anses även vara det bästa för barnet som mår bra av att ha en god relation och regelbundet umgänge med båda sina föräldrar. Det förekommer dock att två föräldrar hamnar i tvist när det gäller vårdnad där delad vårdad i Stockholm inte är ett alternativ.

Detta kan bero på att man anser att den andre föräldern ej är lämplig som vårdnadshavare och att man därmed vill ha ensam vårdnad om barnen i fråga. Mina Advokater arbetar alltid för att föräldrarna ska ha delad vårdnad om barnen så länge det är barnens bästa. Om en förälder eller ett barn uttrycker åsikter gällande vårdnaden ska man i en rättslig process alltid visa hänsyn till detta. Kontakta Mina Advokater för en vidare kostadsfri rådgivning rörande delad vårdad i Stockholm.

©2014 3on Reklambyrå & Webbyrå AB 3on-logo-vit

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account