Allt vanligare med bergvärme i Danderyd

värmepump danderyd

Värmepump i danderyd Investeringar upp till halv miljarder per år i Finland

18 januari 2018 | Värmepumpens försäljningsnivå ökade förra året, både i antal och i synnerhet i euro. Handeln med stora värmepumpar fortsatte att bli busigare. Investeringarna i de över 60 000 installerade värmepumparna var upp till så mycket som en halv miljard euro per år. Värmepumpen för de installerade värmepumparna år 2017 var 500 MW. Värmepumparna som installerades förra året tog ut mer än en halv terawatt-timmars värden av energi från runt hus per år. Nu har över 800 000 värmepumpar installerats i Finland och de producerar 6-7 TWh förnybar energi per år. Det är anmärkningsvärt att den här stora investeringen i miljön och förebyggandet av klimatförändringar främst har gjorts av hemägare med egna pengar. Värmepumparnas utmärkta lönsamhet har givetvis gjort konsumenternas beslutsfattande enklare.

60.000 värmepumpar per år för 5 miljoner människor

Enligt Finlands Värmepumpförbundsstatistik såldes 62 000 värmepumpar 2017, vilket är över 3% mer än året innan. Luftkälla värmepumpar nådde försäljningen av 47 000, värmepumpar med grundvärme 8 000, luft-till-vatten värmepumpar 4 000 och avluftvärmepumpar 3 000. Förutom värmepumpar ökade antalet värmepumpar från föregående år. Antalet i geotermisk värme gick ner ungefär fem procent. Storleken på dessa levererade system växte dock avsevärt. Därför ökade försäljnings siffrorna i euro också inom denna sektor. Genombrott av inverterreglerade värmepumpar från grundkällorna bidrog också till ökningen av försäljningen i euro, säger verkställande direktören Jussi Hirvonen från den finska bergvärmepumpföreningen SULPU.

Husägare investerar en halv miljard per år i värmepumpar i danderyd

Värdet på de 62 000 bergvärmepumpsystemleveranserna är över 400 miljoner. Vid tillförsel av bergvärmepumpens systemleveranser som inte ingår i SULPU-statistiken, t.ex. för fjärrvärme / kyla produktion, industri, köpcentra och andra servicebyggnader samt andra tillhörande verksamheter som planering, leverans, övervakning, underhåll och andra tjänster, uppnådde värmepumpindustrin årliga investeringsnivåer så hög som en halv miljard år 2017.

70% nybyggare väljer värmepump i danderyd

Mer än 70% av de nya byggarna av enfamiljshus bestämmer sig för att välja en värmepumpslösning i danderyd, och de väljer främst geotermisk värme eller avluftvärmepump. Cirka 5 000 oljeeldade pannor ersätts av geotermisk värme. Denna ersättningsgrad är fortfarande irriterande låg, trots att en ersättnings lönsamhet är utmärkt för en husägare. Oftast är avkastningen på kapitalinvesteringar i denna miljövänliga aktör mer än 10%. Olja räknar fortfarande med skorstenar från 200 000 hus. Luftkällor och luft-till-vatten värmepumpar ersätter oftast oljeeldade och elektriska pannanläggningar, eller de fungerar tillsammans med dem. Luftkälla värmepumpar i danderyd är huvudsakligen installerade för att spara el i uppvärmda hus med direkt el. Det är också glädjande att en nisch på marknaden har öppnat upp för luft-och luft-till-vatten värmepumpar i danderyd i t ex industrisalar och servicebyggnader.

Avgasvärmepumpar spara 50% fjärrvärme

Antalet avluftvärmepumpar i bostadshus ökar snabbt. Så många som några hundra bostadshus har haft avgaser som återställer värmepumpar i danderyd installerade, vilket minskar så mycket som 50% av fjärrvärmeförbrukningen eller annan energiförbrukning i en lägenhetsbyggnad. Potentialen hos dessa lösningar är verkligen stor, i intervallet 3 till 5 TWh / a. Mer än 30 000 bostadshus släpper ut över 20 graders Celsius avgaser till utomhus-under-noll temperaturer genom ventilation. Allt fler lägenheter har bestämt sig för att ersätta fjärrvärme med en värmepumpbaserad lösning.

Slutkunden behöver inte investera

Nya affärsmodeller tog också sina första steg i branschen. bergVärmepumpen i danderyd för värmepumpen eller den så kallade servicemodellen innebär att det faktiska tjänsteleverantörsföretaget är den som gör värmepumpinvesteringen och levererar sedan värmeenergin samt kylning vid behov till kunden. Kunden faktureras för energin på samma sätt som för el eller fjärrvärme. Denna servicemodell blev vanligare inte bara i servicebyggnader och industrianläggningar utan också i bostadshus i form av avluft och geotermisk bergvärme. Detta är ett enkelt och lukrativt val för flerbostadshus. Det kräver inga investeringar, det innebär bara att sitta tillbaka och njuta av lägre energikostnader.

Läs mer på Bergvärme danderyd

©2014 3on Reklambyrå & Webbyrå AB 3on-logo-vit

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account