Radonmätningar – Snabbt och enkelt med ACATRAIN AB

radonmätningar stockholm

Radonmätning

Det behöver inte vara helt lätt att på rak arm veta om man vistas i höga radonhalter eller om det kan finnas i det vatten du dricker. Men att ta reda på det är däremot betydligt enklare, och går snabbare än man kan tro! Radonmätningar görs för att analysera halterna genom en radonbesiktning! Det absolut enklaste sättet man kan göra detta på är att på egen hand kontakta en firma som jobbar med radonmätning och radonbesiktning på daglig basis. Det krävs expertis och erfarenhet för att kunna utföra jobbet korrekt vid en radonmätning!

Risker med all leva i en hög radonhaltig miljö

De flesta vet redan att det finns en hel del risker för hälsan när det kommer till att leva i en bosta med höga radonvärden. Dock är det dessvärre en hel del som inte har en aning om att radon kan vara direkt skadligt. Både att vistad i en miljö med höga radonhalter och att dricka vatten med höga radonhalter. På mitten av 1900-talet började man förstå sig på riskerna med radon och därefter har arbetet kring radon förbättrats avsevärt. Radonmätning och radonbesiktning är idag välkända yrkesområden och det är vi mycket tacksamma för! Det finns regler kring hur hög halt av radon det som mest får finnas i luften och i vattnet i din bostad. I luften är det 200 Bq per kubikmeter och när det kommer till vatten får halten inte överstiga 1000 Bq per liter. När det rör sig om arbetsplatser finns särskilda gränsvärden och där gäller 400 Bq per kubikmeter. Anledningen till detta är att man inte spenderar lika mycket tid i sin arbetsplats som i sitt hem.

 

Vidtagbara åtgärder

Så fort som du får tillbaka dina provsvar från oss kan du gå till botten med hur du ska minska den förhöjda halten av radon i ditt hem eller på din arbetsplats. Vilka åtgärder som skall vidtas är helt och håller upp till dig som bostadsägare. Det är ingen lag på att följa dessa regler som finns för att få ner radonhalterna med det är en stark rekommendation till dig som vistas i miljön. Låter du allting fortgå trots att du fått resultat av förhöjda halter av radon efter en radonmätning kan detta medföra stora hälsorisker både för dig, de boende i din bostad, eller alla som arbetar på berörd arbetsplats där radonbesiktningen genomförts. Vilka åtgärder som vidtas beror på var problemet sitter. Har du förhöjda halter radon i vattnet? Eller finns det i luften?`

DricksvattenÄr det dricksvattnet främst som är drabbat av höga halter av radon så finns det främst två metoder som vanligtvis tillämpas. Antingen kan man installera en slags luftare som luftar bort radonet från vattnet i rören. På så vis kommer vattnet som kommer ut ur kranen innehålla betydligt mindre radon. Radon finns i marken under oss och går inte att bli av med helt och hållet utan man måste arbeta utefter de förutsättningar som finns. Det går även att använda sig av aktiv kol för att rena vatten från radon. Båda metoderna är effektiva och inte kostsamma. Dock kräver olika höga halter av radon olika metoder och därför kan det vara klokt att rådfråga med en kunnig inom radonmätning eller din kommun vilken metod som kan passa just dig bäst.


LuftenFörhöjda halter av radon i luften är mycket allvarligt. Det är viktigt att du snabbt ser över hela din bostad samt fasaden och övriga utrymmen för att se vad som kan göras för att minimera insläppet av radon. Det går exempelvis att använda sig av krypgrunden som finns och på så vis ventilera ut radon.
Men radon tar sig inte bara in på så vis, utan kan också ta sig in i små sprickor, hål, läckage och andra defekta ställen i din bostad. Det gäller alltså exempelvis golvbrunnar, spruckna väggar, golv och tak, trasiga rör etc. Det enklaste är att helt enkelt införskaffa material och verktyg för att täta till. När du anlitat ett företag för radonmätning och radonbesiktning kan dessa i sin tur rekommendera dig vidare till vilken typ av åtgärd du bör använda dig utav för bäst och tryggast resultat. Radonmätning

 

Tillvägagångssätt vid radonmätningar

Beroende på om det är inandningsluften som ska mätas eller dricksvattnet så finns det olika tillvägagångssätt för radonmätningen. Om radonmätningen ska göras på luften så är det vanligaste tillvägagångssättet att firman du anlitat placerar ut små mätningsinstrument på olika platser i ditt hem. Därefter ska dessa ligga stilla på samma plats i minst tre månaders tid. Efter denna tid skickas mätarna vidare till ett laboratorium för vidare analys av radonhalter. När du fått svar och det visar sig finnas höga halter av radon i ditt hem måste du på egen hand bestämma hur du vill gå tillväga. Samma sak gäller radonmätningar av vatten. Här använder man istället en tät vattenflaska som man fyller med färskt vatten. Denna flaska skickar man sedan på analys precis som med de små mätinstrumenten. Oavsett vilken typ av radonmätning och radonbesiktning du genomgått måste du aktivt välja en åtgärd i slutändan.

 

Sjukdomsfall förknippat med radon i Sverige


I dagens läge räknar man med att cirka 300 000 personer i Sverige lever i en näromgivning med förhöjda radonhalter. En siffra som kan verka dyster i och med all information som finns att hitta om radon och radonmätningar idag. Att det dessutom är enkelt att åtgärda förhöjda radonhalter genom en enkel radonbesiktning och analys borde leda till att antalet personer som lever kring förhöjda radonhalter minskat. Anledningen till att siffran är så pass hög måste ligga i att alla inte känner till vilka stora hälsorisker radon faktiskt är förknippat med. Faktum är att cirka 500 personer årligen dör i Sverige på grund av lungcancer. Lungcancer i sig spåras många gånger till förhöjda halter av radon i personens närmiljö och är många gånger grundorsaken till ett insjuknande. Det enda som står mellan dig och allvarliga sjukdomar, däribland lungcancer, är alltså en simpel radonmätning och radonbesiktning. Gör ett aktivt val och gör både dig själv och dina anhöriga en tjänst! Boka en radonmätning redan idag.
Det kan faktiskt rädda liv!

 

Arbetsplatser med förhöjd radonhalt

Givetvis kan förhöjda halter av radon drabba andra ställen än just det bofasta hemmet. Radon finns överallt omkring oss i marken i varierande grad och det är inte bara hem som byggs på dessa marker. Även arbetsplatser kan tyvärr drabbas av för höga halter av radon. De arbetsplatser som är mest utsatta är de som är belägna under markhöjd. Här kan det dock vara svårt att vidta fullständiga åtgärder efter en radonmätning, eftersom det är svårt att ventilera bort radon under marken, då det inte finns någon krypgrund eller fri luft runt omkring arbetsplatsen. Om en radonmätning och radonbesiktning görs på en arbetsplats under markhöjd och tyder på höga halter av radon finns det bara en endaste åtgärd att vidta – vistas på platsen färre timmar om dagen.

Läs mer om radonmätningar i Stockholm! Eller på Radonmätningstockholm.se

Är du i behov utav radonsanering så kan du läsa mer på Radonsaneringstockholm.nu

 

©2014 3on Reklambyrå & Webbyrå AB 3on-logo-vit

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account